Inspecties en metingen

Voor ons begint het optimaliseren en bewaken van een filtratie-, separatie- en ventilatieproces met een gedegen inspectie van het systeem en het onderliggende proces.

De medewerkers werken aan de hand van een inspectieprotocol om een gestructureerd beeld te krijgen van een installatie. Daarbij worden onder andere reinigingssystemen, filtermateriaal, afdichtingen en appendages gecontroleerd. Ook worden waar mogelijk debieten en drukverschillen gemeten en indien gewenst een lekdetectie uitgevoerd. Zo ontstaat een beeld van de werking van de installatie, de staat van het filtermateriaal en eventuele specifieke aandachtspunten. Kleine afwijkingen worden daarbij veelal direct hersteld. Actiepunten worden vermeld in het inspectierapport en naar aanleiding daarvan worden verdere afspraken gemaakt om te zorgen dat de installatie weer naar behoren werkt.

Bij veel klanten inspecteren de medewerkers van Lampe periodiek en zorgen zo dat de installaties goed blijven functioneren. De inspectierapporten kunnen daarbij worden ingezet om aan de overheid aan te tonen dat de installaties goed functioneren en daarmee aan emissie eisen wordt voldaan.

Indien gewenst kan de rapportage bij worden gehouden in de filterdatabase. De inspecties en de aanbevelingen aan de installaties worden door ons gerapporteerd en zijn inzichtelijk via onze website. Zo heb je altijd de gegevens over de installatie en de staat van de installatie bij de hand.

Naar aanleiding van onze inspecties en de gegevens in de filterdatabase kun je zien en laten zien of de installaties voldoen aan stofemissie-eisen, atex regelgeving of andere eisen.

Inspectie door Lampe? 

Uw voordelen:
- kennis over actuele staat van filterkast
- vakkundige inspectie
- rapportage aan controlerende instanties
- onderhoud en vervanging op het juiste moment
- bedrijfszekerheid