Filterkaarsen

Worden toegepast om vloeistoffen te filteren. Veelal toegepast in de chemische, voedingsmiddelen en afvalwaterindustrie.