Fijnstof de nieuwe norm voor luchtfilters

Fijnstof de nieuwe norm voor luchtfilters

In 2018 zal de huidige norm EN779 norm voor luchtfilters komen te vervallen en worden vervangen door de mondiale norm ISO 16890. Daarmee komen ook de vertrouwde filterklassen zoals bijvoorbeeld G4, M5 en F7 te vervallen. 

De nieuwe norm is op reeds 1 december 2016 gepubliceerd binnen het normalisatieproces van NEN en zal na een overgangsperiode van 18 maanden als leidende norm voor standaard luchtfilters voor ventilatiesystemen gaan gelden. ISO 16890 beoordeelt de efficiency van luchtfilters bij specifieke deeltjesgroottes in een bereik tussen 0,3 en 10 Micron en verdeelt de filterklassen in efficiency bij ePM1,ePM2,5 en ePM10. PM staat voor
Particulate Matter en het getal geeft de deeltjesgrootte voor fijnstof aan.

 

De aanduidingen PM2,5 en PM10 worden veelal gebruikt om de hoeveelheid fijnstof in de buitenlucht aan te geven. Op de website https://www.luchtmeetnet.nl/, een samenwerkings-verband tussen het RIVM en lokale instanties, worden dagelijks actuele overzichten gegeven van onder anderen de hoeveelheden fijnstof op verschillende locaties in Nederland.

 

Filters zullen moeten voldoen aan een minimale efficiency van 50% bij een bepaalde PM-grootte om binnen deze PM-groep ingedeeld te kunnen worden. 

 

Lampe is vooruitlopend op de invoering van de nieuwe norm,  volop bezig met het testen van filters volgens de norm ISO 16890. Zodra de testresultaten van onze filters bekend zijn zullen wij de resultaten publiceren op onze website en middels nieuwsbrieven kenbaar maken aan onze relaties.