Onze maatregelen tijdens de Corona uitbraak

Inmiddels weten we het allemaal: we gaan andere tijden tegemoet en we moeten gaan letten op elkaar om het Corona virus te bestrijden. Dat gaan wij de komende weken ook doen vanuit de Lampe Group. Onze fabrieken in Nederland en Roemenië blijven dus open!

Waar mogelijk blijven we onze producten en diensten aanbieden. Onze focus zal tot nader bericht gaan liggen op die producten en diensten die op enigerlei wijze bijdragen aan het inperken van de virusverspreiding.

Onze eigen medewerkers en hun achterban zullen we zoveel als mogelijk in de gelegenheid stellen om gezond te blijven of gezond uit deze crisis te komen. Dat zal vanaf vandaag van invloed zijn op onze beschikbare arbeidscapaciteit.

Toch zullen we onze medewerkers ook vragen met de daarvoor noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen zo lang als mogelijk te blijven werken. Zonder hun kunnen we immers de producten voor de medische zorg, voeding en farmacie niet blijven produceren.

We gaan nu eerst opschalen met de mondneusbeschermers voor de nationale medische zorg. Daar waar mogelijk gaan we afschalen met producten voor de minder urgente toepassingen en markten. Lopende en nieuwe  orders zullen in goed overleg met onze afnemers worden afgehandeld en ingepland.

We beschikken vooralsnog over ruime voorraden en dat geldt ook voor onze leveranciers. Daarmee zijn we ook in staat passende alternatieven te kiezen voor bestaande producten en kunnen we nieuwe producten ontwikkelingen vanuit de actuele vraag vlot vertalen naar leveringen. Uiteraard alles ervan uitgaande dat de arbeidscapaciteit beschikbaar is en blijft. We doen daarvoor een oproep bij andere bedrijven werkzaam binnen de textielverwerking om ons te helpen bij de producties. Samen staan we sterk en slaan we ons hierdoor heen.