Taal: Nederlands

Advies

Onze ruime kennis en ervaring op het gebied van technisch textiel delen wij graag met u.

Uiteraard hebben wij niet alle onderwerpen uitgewerkt  via deze website. Daarvoor kunt u ons altijd benaderen. Ook kunnen wij u, op uw verzoek, toegang verlenen tot onze ''relatiesite'';  hiervoor heeft u een login-code nodig.

Klik op onderstaande pagina's voor meer informatie over de genoemde onderwerpen.

Lees verder

Technisch (filter)Textiel voedselveilig?

Technisch Textiel is een veelomvattend begrip. Veelal gaat het om kunststoffen. Met deze...

Kern van de regelgeving is of de betreffende kunststofdeeltjes in het menselijk lichaam kunnen worden opgenomen en daarmee een potentieel risico voor de gezondheid vormen. Vanwege de molecuulmassa vormen polymeren daardoor geen risico-bron. Monomeren en additieven daarentegen wel. Opvallend is dat vooralsnog kleurstoffen en oplosmiddelen geen onderdeel uitmaken van de Europese regelgeving en dat wordt verwezen naar nationale, veelal ontbrekende, regelgeving.

 

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een voorlopige lijst van monomeren en additieven vastgesteld. Per item wordt aangeven of deze toegestaan zijn. Middels voor de specifieke levensmiddelen vastgestelde levensmiddelsimulanten en een vast omschreven testmethode wordt aangetoond of de betreffende kunststof voldoet aan de geldende grenswaarden.

 

Lampe selecteert haar leveranciers onder meer op een goede fabricagemethode. De geselecteerde leveranciers vervaardigen kunststoffen die niet meer dan 10 mg per dm2 oppervlakte van het kunststofmateriaal afgeven. Dit is de algemene migratie-eis binnen de regelgeving voor voedselveiligheid. Bij deze vaststelling is uitgegaan van de conventionele aanname dat een persoon van 60 kg lichaamsgewicht dagelijks 1 kg levensmiddel tot zich neemt en dat het levensmiddel verpakt wordt in een kubusvormige verpakking met een oppervlakte van 6 dm2 waaruit de mogelijk schadelijke stof vrijkomt. Dit is natuurlijk zeer discutabel. Denk aan de verhouding lichaamsgewicht en voedsel- inname bij baby's en zuigelingen of de zogenaamde lipofiele stoffen die alleen naar lichaamsvet(opslag) migreren. Hier zullen correcties op de genoemde grenswaarden nodig zijn.

 

Bovenstaande maakt het voor een kunststoffabrikant en haar verwerkers niet heel gemakkelijk. Gelukkig wordt er (nog) met veel "common sense" met deze regelgeving omgegaan zowel door toeleveranciers, verwerkers als door de voedselproducenten zelf. Belangrijk is dat alle partijen bewuste keuzes maken vanuit de eigen ketenaansprakelijkheid en binnen die keten open met elkaar blijven communiceren. De noodzaak om de dure en omslachtige migratietesten uit te voeren voor de minder vaak toegepaste kunststoffen kan dan gericht worden bepaald. Uiteraard werkt Lampe hieraan ten volle mee. Voor de meer gangbare materialen zijn testrapporten voorhanden.

 

 

Auteur:

Quintus Lampe
Managing Director/CEO
Lampe Technical Textiles bv
20 maart 2014
Bronvermelding: (EG) nr. 1935/2004; (EU) nr. 10/2011, 2002/72/EG.

Lees verder

Kwaliteit van perslucht t.b.v. reiniging filterzakken

Vaak staan we er niet bij stil, maar voor een optimaal werkend filtersysteem is de kwaliteit van...

Bronvermelding: Berko Kompressoren, vestiging Drachten en Wijchen

Contactpersoon Drachten: Peter Oude Munnik, tel. 0512-511919

 

De norm waarbinnen persluchtkwaliteit omschreven kan worden is ISO 8573-1, middels een 3 cijferige code kan worden aangegeven aangeven welke kwaliteit exact benodigd is. Men dient daarbij goed in de gaten te houden of het een binnen of buiten toepassing betreft. Met ander woorden; staat de unit in een verwarmd gebouw of buiten.

Lees verder

Biomassaverbranding: waarom noemt men dit ''duurzaam verbranden'' ?

Biomassa, een stukje theorie

Bij de verbranding van olie, aardgas of steenkool komt kooldioxide (CO2) in de atmosfeer die miljoenen jaren geleden in de aarde werd vastgelegd. De CO2 uit deze 'lange kringloop' is één van de oorzaken van klimaatverandering. Ook bij het verbranden van biomassa (afvalhout, bermgras, restanten van olijven of graanprodukten) komt CO2 vrij, maar dat is precies evenveel als bij de groei van het materiaal werd opgenomen. Dit wordt de 'korte koolstofkringloop' genoemd. Groei en verbranding samen leveren geen extra CO2 op en beïnvloeden het klimaat dus niet. Daarom is energie uit biomassa duurzaam.

Lees verder