Taal: Nederlands

Historie

Bedrijfsgeschiedenis in vogelvlucht:

Het ontstaan van Lampe Technical Textiles vinden we in de firma Gebroeders Lampe, Deze firma in dames- en herenconfectie werd geleid door de neven Lampe, waaronder Bernard Heinrich Lampe. Deze mocht met toestemming van zijn neven in 1875 voor eigen gewin een bedrijf starten. De firma B.Henr. Lampe ontwikkelde zich voorspoedig tot importeur en groothandel in textiel, eveneens gevestigd in Sneek.
 
Rond de jaren '30 dienden zich steeds meer toepassingen in de textiel aan. B. Henr. Lampe maakte gebruik van deze ontwikkeling en het aanbod technisch textiel en kunstmatige vezels groeide.

In 1998 is de naam B. Henr. Lampe bv veranderd in Lampe Technical Textiles bv. Na de naamswijziging volgden vele intern- en marktgerichte beleidswijzigingen.

In 2000 vierde het bedrijf haar 125 jaar bestaan. Dit is met medewerkers, familie en klanten uitbundig gevierd. Op de feestdag reikte burgemeester Hartkamp van Sneek het predikaat Hofleverancier uit, waarmee de uniciteit van de eigen bedrijfsvoering haar bekroning kreeg.

In 2002 is Lampe Technical Textiles bv verhuisd naar een geheel nieuw bedrijfspand. De huisvesting verplaatste zich van de Sneeker binnenstad naar het industrieterrein de Hemmen in Sneek. 

Vanaf 2005 is de bedrijfskoers volledig gericht op het leveren van een totaalpakket voor de industriele afnemers; zowel in de zin van de producten als ten aanzien van de advisering en service. Innovatie en creatief ondernemerschap krijgen alle ruimte.

 

De koers van onze steven is en blijft gericht op het beste geven (citaat: dhr J.J. Lampe, oud-directeur)
 

 

5 Generaties Lampe in Textiel

De geschiedenis van het oorspronkelijke bedrijf, B. Henr. Lampe gaat dus ver terug in de tijd en is nauw verweven met de ontwikkeling van de confectie en de handel in textiel in Duitsland en Nederland.

De naam Lampe is nauw verwant met andere grote namen uit de textielwereld als Brenninkmeijer, Peek en Cloppenburg, Bervoets en Voss.

De oprichter van B. Henr. Lampe is Bernard Heinrich Lampe, zoon van Herman Heinrich Lampe (1811-1899). Bernard Heinrich Lampe vestigde zijn bedrijf in Sneek en handelde in manufacturen, bedden en alles in de lijn van wat tot het vak behoort. De oprichter overleed in 1885, 10 jaar na de oprichting.

Zijn vrouw, Anna Maria Catharina Lampe-Schrakamp zette de bedrijfsactiviteiten voort, al spoedig geholpen door haar zonen Frans Hermann Lampe en Leo Lambertus Lampe.

Frans Hermann Lampe was meer industrieel gericht en begon circa 1910 met het confectioneren van artikelen voor de industrie. Leo Lambertus Lampe was daarentegen meer handelsman en verwierf buitenlandse agenturen en verkocht o.a. technische weefsels voor het bedrukken van papier en katoen.

Hierna hebben de directeuren Gerbrand, Henri (Harry), Johan, Jan Anton en Maarten allen genaamd Lampe, sturing gegeven aan de verdere groei en positionering van het bedrijf.

Vanaf 1997 werd het bedrijf geleid door de broers Maarten en Quintus. Samen hebben zij gezorgd voor de nieuwe koers van het bedrijf.  Met de nieuwe huisvesting en het aantrekken van gekwalificeerd verkooppersoneel heeft het  bedrijf de omslag gemaakt naar een full-service-onderneming, waarbij de processen van de afnemers centraal staan.

Sedert 2005 wordt de huidige directie ingevuld door het vierde generatielid de heer Quintus Lampe.

 

Inmiddels is ook de vijfde generatie binnen het bedrijf werkzaam en wordt vertegenwoordigd door Martijn Lampe en Joris Lampe.