Filter op toepassing en proces

Fluidisatiedoek, silobekleding, airslide bekleding

Producten voor het transport van stortgoed, worden toegepast binnen de bulkgoedverwerking. Enkele producten in deze groep zijn fluidisatiedoek, silobekleding en airslide bekleding.

De korte periode dat een silo leeg staat moet optimaal benut worden om de silo en systemen te reinigen en te onderhouden. Onder andere voor vervanging van de doeken en bekledingen heeft Lampe Technical Textiles ervaren monteurs in huis. Onze vakkundige monteurs vervangen uw doeken en bekleding in zo kort mogelijke tijd zodat uw proces zo weinig mogelijk hinder ondervind.

Met behulp van airslides wordt een poedervormig 'fluïdiseerbaar' product in een gesloten koker getransporteerd.