Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze treft u onder de volgende link aan: 

Algemene Leveringsvoorwaarden Lampe Technical Textiles BV