Ontwikkelingen in beschikbaarheid en prijsniveau van grondstoffen

We zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van levering van grondstoffen en materialen en bijbehorende prijsstijgingen. Maar belangrijker, ook op het persoonlijke vlak en zeker met betrekking op de gezondheid hebben we veel te stellen gehad.

Het lijkt er niet op dat we op korte termijn weer ‘terug naar normaal’ gaan. We zullen voor een niet te voorspellen periode rekening moeten houden met een ontembaar virus, wat blijft leiden tot schaarse grondstoffen en prijsstijgingen op alle fronten. Dit vraagt om oplossingen en maatwerk.

We gaan de komende maanden, zoals u van ons gewend bent, graag samen met u op zoek naar oplossingen. Met ons grote assortiment grondstoffen en technische textielen die we betrekken bij leveranciers waar we al vele jaren nauw mee samenwerken. Met ons groep ervaren en gemotiveerde medewerkers willen we de kwaliteitsproducten en -diensten blijven leveren waar uw proces om vraagt.

We willen met u zoeken naar mogelijkheden om onze leverbetrouwbaarheid op een hoog niveau te houden, voorraad te borgen en tijdige levering zeker te stellen. Prijsontwikkelingen volgen wij op de voet en daar waar we ruimte zien zullen we hier ons ook op aanpassen, ook wanneer een prijsdaling zich zal aandienen.

Heeft u vragen en wilt u hier met ons van gedachten over wisselen, neemt u dan contact met ons op!