Tekort PBM’s aansporing tot aanpak bron

Het tekort aan PBM’s en specifiek adembeschermingsmaskers is een aansporing om stofontwikkeling in de stortgoed verwerkende industrie te bestrijden aan de bron.

Nu vanwege de corona-crisis ook in de procesindustrie een groot tekort is ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en met name adembeschermingsmaskers, zien veel bedrijven zich genoodzaakt andere oplossingen te zoeken. Het is dan te overwegen om de stofontwikkeling aan de bron te bestrijden. Dit maakt niet alleen PBM’s overbodig, maar biedt ook tal van andere voordelen en kostenbesparingen.

Good house keeping
De adviseurs van de Lampe Group komen vaak in zeer stoffige of vervuilde productieomgevingen. In het kader van ‘good house keeping’ wordt daarbij met de procesverantwoordelijke gezocht naar de oorzaak van de stofoverlast. Maatregelen die bij de bron worden getroffen, sorteren immers het meeste effect.

Afdichtingen
Een veel voorkomende oorzaak van stofontwikkeling is een defecte of lekkende afdichting op buizen en leidingen naar machines. Vaak gaat het daarbij om een verkeerde materiaalkeuze. Soms is in de installatie sprake van een drukopbouw, waardoor met stof beladen lucht, onder een slangklem of flens door, toch kan ontsnappen. Het is van belang om voor specifieke toepassingen de geëigende manchetten (of ‘flexibels’) in te zetten, zodat een volledig stof- en luchtdichte verbinding is gewaarborgd. Lampe Group heeft hiervoor verschillende oplossingen, waaronder de BFM manchet en Jacob-verbinding.

Filterkasten
Filterkasten kunnen ook een bron van stof zijn. Bij de inbedrijfstelling is het persluchtreinigingssysteem ervan correct ingesteld. Maar in de loop der tijd zijn de procescondities gewijzigd. Het is van belang om ook het reinigingssysteem aan te passen. Soms kan ook een ander, beter filtermedium uitkomst bieden. Bedenk voorts dat filtermedia een beperkte levensduur hebben. Tijdige vervanging voorkomt stofoverlast.

Regulier onderhoud
Natuurlijk is periodiek onderhoud van zowel manchetten als filterkasten in alle gevallen van groot belang. Dit voorkomt onverwachte down-time, reduceert de reguliere onderhoudskosten én leidt tot aanmerkelijk minder stofontwikkeling op de werkvloer. Dat is goed voor mens, machine en milieu. De inzet van PBM’s is dan niet meer nodig.