Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Nieuwe Omgevingswet:

Strengere stofemissie normen

< terug naar overzicht

De Nederlandse industrie krijgt de komende tijd te maken met strenger wordende emissienormen voor fijnstof. Heb jij daar hulp bij nodig? Lees dan het onderstaande artikel in het vakblad Bulk. Onze filtratie specialisten adviseren jou graag hoe je aan de strenger wordende emissienormen kan voldoen.

Door onze aanpak komen wij tot een gericht advies voor een verbeterd filtermedium en krijgt onze klant een concreet handvat voor aanpassing van de instellingen van de installatie.

Martijn Lampe

Manager productgroep industriële filtratie

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken, de leefomgeving. De afgelopen jaren werkte de overheid aan een nieuwe Omgevingswet; per 1 januari van dit jaar is die van kracht. Martijn Lampe, sales engineer bij Lampe Technical Textiles verdiepte zich de afgelopen maanden in de nieuwe Omgevingswet en ontdekte dat de gevolgen van deze aangescherpte wet ook bulkproducerende bedrijven kunnen raken; de stofemissie wordt namelijk nog meer aan banden gelegd.


Dit is een artikel uit de special STOFBESTRIJDING EN EXPLOSIEVEILIGHEID die deze maand met BULK is verspreid. Je leest hem online via deze link.

Schrikken geblazen!

Lampe is producent van filterdoeken en specialist in stoffiltratie. In de gesprekken die stofbestrijdingsspecialist Martijn Lampe met klanten heeft, brengt hij sinds begin dit jaar steevast de nieuwe omgevingswet en de gevolgen daarvan ter sprake. “Veel ondernemers kijken me dan met grote ogen aan. Dat de Omgevingswet is vernieuwd, weten de meesten wel, maar de gevolgen hebben ze niet helder. En die kunnen voor flink wat bedrijven fors zijn. Zo moet de stofemissie voor bestaande installaties in vier jaar tijd terug van 5 mg/m3 naar 3 mg/m3. Voor nieuwe installaties geldt nu al de norm van 3 mg/m3. Terugbrengen van de stofemissie zal voor menige oudere installatie een hele opgave blijken. Soms is het zelfs de vraag of reductie lukt.”
En voor IPPC-installaties – Integrated Pollution Prevention and Control, installaties bij meestal grotere bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies – ligt de lat mogelijk nog een stuk hoger dan 3 mg/m3.

Plan van aanpak

Ontstoffingsspecialist Martijn Lampe vertelt dat het voor bedrijven essentieel is dat ze allereerst inzicht krijgen in de huidige situatie. “Dat betekent heel concreet een emissiemeting uitvoeren. Die kunnen wij voor bedrijven verzorgen. Blijkt uit die meting dat je installatie voldoet aan de 3 mg/m3-eis, dan ben je klaar. Met een rapportage heb je vervolgens bewijs in handen dat je voldoet aan de eisen. Het gros van de installaties zal waarschijnlijk voldoen aan de nieuwe norm, maar uit de metingen zal blijken dat enkele installaties ook verbetering behoeven. Dan is het tijd voor actie. Allereerst rekenen we de installatie door en beoordelen we of deze naar de emissienorm van tenminste 3 mg/m3 kan worden gebracht. Daarbij geven wij een filter- en mediumadvies op basis van de ingevulde filterquestionnaire, de stofeigenschappen, de verdeling van de deeltjesgrootte en de caking-eigenschappen. Vervolgens analyseren we een vervuild filter. Resultaat van deze actie is een gericht advies voor een verbeterd filtermedium en een concreet handvat voor aanpassing van de instellingen van de installatie.”
Nadat de installatie is geoptimaliseerd en nieuwe filterzakken zijn geplaatst, voert Martijn Lampe een tweede emissiemeting uit. “Deze meting gaat vergezeld van een rapportage, waarmee je als bedrijf kunt aantonen dat je aan de emissienorm voldoet.”

Indicatieve emissiemeter

Om de metingen adequaat uit te kunnen voeren, investeerde Lampe in een indicatieve emissiemeter. Deze geeft een redelijke inschatting van de stofemissie. Martijn Lampe: “Het kan echter zijn dat de omgevingsdienst die de installatie moet beoordelen een meting volgens NEN-EN-ISO 17025 eist. Voor het verrichten van zo’n meting kunnen we een externe geaccrediteerde partij inschakelen.”

Misschien vind je dit ook wel interessant

Kunnen wij je helpen of heb je een vraag? Neem contact met ons op!